Hva er HFSS-Antenne Design og Theory-Lab Mannual, Ovelser for Antenner og Radiowave Utbredelse. Vest-Bengal State University.

Dette er bare en forhandsvisning.

3 vist pa 13 sider.

Dette er bare en forhandsvisning.

3 vist pa 13 sider.

Dette er bare en forhandsvisning.

3 vist pa 13 sider.

Dette er bare en forhandsvisning.

3 vist pa 13 sider.

Sok i dokumentforhandsvisning.

1. Hva er HFSS v 9.0? HFSS er en hoy ytelse fullbolge elektromagnetisk (EM) felt simulator for vilkarlig 3D volumetrisk passiv enhet modellering som utnytter det kjente Microsoft Windows grafiske brukergrensesnittet. Den integrerer simulering, visualisering, solid modellering og automatisering i et lettl rt miljo der losninger pa 3D EM-problemene dine raskt og noyaktig oppnas. Ansoft HFSS benytter Finite Element Method (FEM), adaptiv meshing og stralende grafikk for a gi deg enestaende ytelse og innsikt i alle dine 3D EM-problemer. Ansoft HFSS kan brukes til a beregne parametere som S Parametre, Resonant Frekvens og Felt.

Typiske bruksomrader inkluderer:

• Pakkemodellering BGA, QFP, Flip-Chip.

• PCB Board Modeling Power / Ground planer, Mesh Grid Grounds, Backplanes.

• Silikon / GaAs Spiral Inductors, Transformers.

• EMC / EMI skjoldkapslinger, kobling, n r- eller fjernfeltstraling.

• Antenner / Mobilkommunikasjonspatcher, Dipoles, Horns, Conformal Cell Phone Antenner, Quadrafilar Helix, Spesifikk Absorbsjonshastighet (SAR), Uendelig Arrays, Radar Tverrsnitt (RCS), Frekvens Selective Surfaces (FSS).

• Koblinger Coax, SFP / XFP, Backplane, Overganger.

• Waveguide-filtre, resonatorer, overganger, koblinger.

• Filters Cavity Filters, Microstrip, Dielectric.

HFSS er et interaktivt simuleringssystem hvis grunnleggende maskelement er en tetraeder. Dette gjor at du kan lose enhver vilkarlig 3D geometri, spesielt de med komplekse kurver og former, i en brokdel av tiden det ville ta med andre teknikker.

Navnet HFSS star for High Frequency Structure Simulator. Ansoft pionerer bruken av Finite Element Method (FEM) for EM simulering ved a utvikle / implementere teknologier som tangentielle vektorfinite elementer, adaptive meshing og Adaptive Lanczos-Pade Sweep (ALPS). I dag fortsetter HFSS a lede bransjen med innovasjoner som Modes-to-Nodes og Full-Wave Spice ™.

Lab – 1 Antenne og Radio Wave Propagation Fall 2008.

Ansoft HFSS har utviklet seg over en periode med ar med innspill fra mange brukere og n ringer. I industrien er Ansoft HFSS det valgfrie verktoyet for hoyproduktiv forskning, utvikling og virtuell prototyping.

Hvis du har noen sporsmal mens du bruker Ansoft HFSS v.9.0, kan du finne svar pa flere mater:

Ansoft HFSS Online Help gir hjelp mens du arbeider. • Hvis du vil ha hjelp til en bestemt, aktiv dialogboks, klikker du pa Hjelp-knappen.

i dialogboksen eller trykk pa F1-tasten. • Velg menyelementet Hjelp & gt; Innhold for a fa tilgang til onlinehjelpen.

system. • Verktoytips er tilgjengelige for a gi informasjon om verktoy pa.

verktoylinjer eller dialogbokser. Nar du holder pekeren over et verktoy for en kort tid, vises et verktoytips for a vise navnet pa verktoyet.

• Nar du beveger pekeren over et verktoy eller klikker pa et menyelement, viser statuslinjen nederst i vinduet Ansoft HFSS en kort beskrivelse av funksjonen til verktoyet eller menyelementet.

• Ansoft HFSS v.9.0 Komme i gang-veiledningen gir detaljert informasjon om hvordan du bruker HFSS til a lage og lose 3D EM-prosjekter.

Ansoft Teknisk Support.

1. For a kontakte Ansoft teknisk supportpersonale i ditt geografiske omrade, vennligst logg inn pa Ansofts bedriftens nettside, www.ansoft.com og velg Kontakt.

o din ansoft salgstekniker kan ogsa bli kontaktet for a fa denne informasjonen

4. Besok pa Ansoft-webomradet Hvis datamaskinen din er koblet til Internett, kan du besoke nettstedet Ansoft for a l re mer om Ansoft-firmaet og produktene.

2. Fra Ansoft-skrivebordet.

o Velg menyelementet Hjelp & gt; Ansoft Corporate Website for a fa tilgang til OTS-systemet (Online Technical Support).

3. Fra nettleseren din.

o Besok www.ansoft.com.

Lab – 1 Antenne og Radio Wave Propagation Fall 2008.

5. For teknisk stotte Folgende lenke vil lede deg til Ansoft Support-siden. Ansoft-stottesidene gir tilleggsdokumentasjon, oppl ring og applikasjonsnotater.

• Nettsted: http://www.ansoft.com/support.cfm.

6. Ansoft-vilkar Ansoft HFSS-vinduet har flere valgfrie paneler:

Jeg. Prosjektleder.

ii. Meldingsbehandling iii. Egenskapsvindu iv. Progress Window v. 3D Modeler Window.

Disse overstaende ledere og vinduer er vist i figur (1) og deres detaljer er gitt i kommende seksjoner.

Lab – 1 Antenne og Radio Wave Propagation Fall 2008.

6.1 Prosjektleder En prosjektleder som inneholder et designtre som viser strukturen til.

Prosjektet er vist i figur (2).

Fig (2): Ansoft HFSS Prosjektleder. 6.2 Meldingsbehandling.

En meldingshandtering som lar deg se eventuelle feil eller advarsler som oppstar for du begynner en simulering, vises i figur 3.

Fig (3): Ansoft HFSS Meldingsbehandling.

Lab – 1 Antenne og Radio Wave Propagation Fall 2008.

6.3 Egenskapsvindu Et eiendomsvindu som viser og lar deg endre modell.

parametere eller attributter er vist i figur (4).

Fig (4): Ansoft HFSS Property Window. 6.4 Fremdriftsvindu.

Et fremdriftsvindu som viser losningsfremgang er vist i figur (5).

Fig (5): Ansoft HFSS Progress Window.

Lab – 1 Antenne og Radio Wave Propagation Fall 2008.

6.5 3D Modeler Window En 3D Modeler Window som inneholder modell og modell tre for.

aktiv design er vist i figur 6, modell og modell tre er vist henholdsvis i henholdsvis figur (7) og figur (8).

Fig (6): Ansoft HFSS 3D Modeler-vinduet.

Lab – 1 Antenne og Radio Wave Propagation Fall 2008.

Fig (8): 3D Modeler Design Tree.

7. Design Windows Pa Ansoft HFSS Desktop kan hvert prosjekt ha flere design og hvert design vises i et eget vindu. Du kan ha flere prosjekter og designvinduer apne samtidig. Du kan ogsa fa flere visninger av samme design synlig samtidig.

For a arrangere vinduene kan du dra dem pa tittellinjen, og endre storrelsen pa dem ved a dra et hjorne eller en kantlinje. Du kan ogsa velge ett av folgende menyalternativer: Vindu> Kaskade, Vindu> Tile vertikalt eller Vindu> Tile Horisontalt.

For a organisere ditt Ansoft HFSS-vindu kan du ikonisere apne design. Klikk ikonet Iconize ** overst til hoyre i dokumentgrensen. Et ikon vises i den nedre delen av Ansoft HFSS-vinduet. Hvis ikonet ikke er synlig, kan det v re bak et annet apent dokument. Endre storrelsen pa eventuelle apne dokumenter etter behov. Velg menyelementet Window & gt; Ordne ikoner for a ordne dem nederst i Ansoft HFSS-vinduet. Velg menyelementet Window & gt; Lukk Alt for a lukke alt apent design. Du blir bedt om a lagre ubehandlede design.

Lab – 1 Antenne og Radio Wave Propagation Fall 2008.

Verktoylinjeknappene er snarveier for ofte brukte kommandoer. De fleste av de tilgjengelige verktoylinjene vises i denne illustrasjonen av Ansoft HFSS-startskjermbildet, men Ansoft HFSS-vinduet vil sannsynligvis ikke bli ordnet pa denne maten. Du kan tilpasse verktoylinjen pa en mate som er praktisk for deg. Noen verktoylinjer vises alltid; Andre verktoylinjer vises automatisk nar du velger et dokument av tilhorende type. For eksempel, nar du velger en 2D-rapport fra prosjektet treet, viser 2D-rapportverktoylinjen, som vist i figur (9)

Fig (9): Ansoft HFSS Verktoylinjer.

Lab – 1 Antenne og Radio Wave Propagation Fall 2008.

8.1 For a vise eller skjule individuelle verktoylinjer.

• Hoyreklikk pa vinduet Ansoft HFSS. o En liste over alle verktoylinjer vises. Verktoylinjer med et merke.

ved siden av dem er synlige; verktoylinjene uten et merke er skjult. Klikk pa verktoylinjenavnet for a sla skjermen av eller pa.

• For a gjore endringer i verktoylinjene, velg menyelementet Verktoy & gt;

Fig. (10): Ansoft HFSS-paneler og verktoylinjer.

8.2 Tilpass og ordne verktoylinjer Slik tilpasser du verktoylinjer: • Velg menyelementet Verktoy & gt; Tilpass, eller hoyreklikk pa Ansoft.

HFSS-vindusramme og klikk pa Tilpass nederst pa verktoylinjelisten.

• I dialogboksen Tilpasning kan du gjore folgende:

o Se en beskrivelse av kommandoene pa verktoylinjen. Jeg. Velg et element fra rullegardinlisten Komponent. ii. Velg et element fra kategorilisten. iii. Bruk musen ved a klikke pa knappene for a vise.

Beskrivelse. iv. Klikk pa Lukk-knappen nar du er ferdig.

Lab – 1 Antenne og Radio Wave Propagation Fall 2008.

o Bytt synlighet av verktoylinjer i. Fra verktoylinjelisten, veksle avmerkingsboksen for a kontrollere.

synlighet av verktoylinjer. ii. Klikk pa Lukk-knappen nar du er ferdig.

Fig (11): Ansoft HFSS tilpasse.

9. Ansoft HFSS Desktop.

Ansoft HFSS Desktop gir et intuitivt, brukervennlig grensesnitt for a utvikle passive RF-enhetsmodeller. Opprette design, involverer folgende:

Jeg. Parametrisk modellgenerering – skaper geometri, grenser og.

excitations. ii. Analyse Setup – definere losning oppsett og frekvens feier. iii. Resultater – skape 2D rapporter og feltplott. iv. Los Loop – losningen er fullstendig automatisert.

For a forsta hvordan disse prosessene eksisterer, undersoke illustrasjonen vist i figur (12).

Lab – 1 Antenne og Radio Wave Propagation Fall 2008.

Fig (12): Ansoft HFSS Desktop. 10. A apne et HFSS-prosjekt.

Denne delen beskriver hvordan du apner et nytt eller eksisterende prosjekt.

10.1 A apne et nytt prosjekt A apne et nytt prosjekt:

Jeg. I et Ansoft HFSS-vindu velger du menyelementet Fil & gt; Ny. ii. Velg menyen Project & gt; Sett inn HFSS Design.

10.2 Apning av et eksisterende HFSS-prosjekt.

A apne et eksisterende prosjekt: i. I et Ansoft HFSS-vindu velger du menyen File & gt; Apen. Bruk Apne.

dialog for a velge prosjektet. ii. Klikk Apne for a apne prosjektet.

Lab – 1 Antenne og Radio Wave Propagation Fall 2008.

Fig. (13): Apning av et HFSS-prosjekt. 10.3 A apne et eksisterende prosjekt fra Explorer.

Du kan apne et prosjekt direkte fra Microsoft Windows Utforsker. Hvis du vil apne et prosjekt fra Windows Utforsker, gjor du ett av folgende:

Jeg. Dobbeltklikk pa navnet pa prosjektet i Windows Utforsker. ii. Hoyreklikk navnet pa prosjektet i Windows Utforsker, og velg Apne.

fra snarveismenyen.

11. Angi losningstype Denne delen beskriver hvordan du angir losningstypen. Losningstypen.

definerer typen resultater, hvordan excitasjonene er definert og konvergensen. Folgende losningsformer er tilgjengelige:

Jeg. Driven Modal – beregner de modalbaserte S-parametrene. S-matrisen.

losninger vil bli uttrykt i forhold til hendelsen og reflekterte krefter av bolgeledermodus.

ii. Driven Terminal – beregner de terminalbaserte S-parametrene for multileder-transmisjonslinjeporter. S-matriselosningene vil bli uttrykt nar det gjelder terminalspenninger og strommer.

iii. Eignemode – Beregn egenmodene, eller resonansene, av en struktur. Egenmode-losningen finner resonansfrekvensene i strukturen og feltene ved disse resonansfrekvensene.

Jeg. Driven Modal – Delta S for Modal S-Parametre. Dette var den eneste konvergensmetoden som er tilgjengelig for Driven Solutions i tidligere versjoner.

ii. Driven Terminal Ny – Delta S for enkelt-endet eller differensial nodal S-Parametre.

iii. Eigenmode – Delta F.

Lab – 1 Antenne og Radio Wave Propagation Fall 2008.

11.2 Slik angir du losningstypen: Velg menyelementet HFSS & gt; Losningstype Losningstype Vindu:

• Velg ett av folgende: o Driven Modal o Driven Terminal o Egenmode o.

• Klikk pa OK-knappen.

12. Parametrisk modelloppretting Ansoft HFSS 3D Modeler er designet for enkel bruk og fleksibilitet.

Kraften til 3D Modeler er i sin unike evne til a lage helt parametriske motiver uten a redigere komplekse makroer / modellhistorikk.

Formalet med denne delen er a gi en oversikt over 3D-modelleringsfunksjonene. Ved a forsta de grunnleggende konseptene som er skissert her, vil du raskt kunne dra nytte av det komplette funksjonssettet som tilbys av 3D Parametrisk Modeler.

Lab – 1 Antenne og Radio Wave Propagation Fall 2008.

Ingen kommentarer ble lagt ut.

v r den som skriver den forste!

Dette er bare en forhandsvisning.

3 vist pa 13 sider.

Legge inn dette dokumentet pa nettstedet ditt.

Fa tilgang til Docsity-kontoen din.

Hvis du ikke mottar noen e-post, vennligst sjekk i soppelpostboksen.

Hvis det ikke er der, sa kontakt oss pa [email protected]

Hvis dette ikke gar som det skal, ma vi begynne a be!

«data-auto-show =» «data-lang =» en «data-event =» true «>