Kutztown Bible Society Church.

Alle serverer, alle blir servert.

Kategori Arkiv: Preken.

Post navigasjon.

21. januar 2018 & # 8211; James 3: 13-4: 10 & # 8211; Pastor Zeke Mack.

Vi fortsatte gjennom var serie i James ‘bok denne uken, og ser pa de to konkurrerende onskene vi opplever hver dag.

Klikk her for a laste ned MP3.

Hovedprioritet: Vi ma lytte og folge Guds visdom, eller vi vil standard inn i darskapen til verdslige begj r.

Resist Worldly Passions (3: 14-16; 4: 1-4) Soknad: oppgi de tingene du gjorde denne uken for noen andre; for Gud. Nar vi lar verden radgjore oss, apner vi oss opp for forvirring og synd. (V 16) Lytt og folg Guds visdom (3:13, 17-18; 4: 5-10) Ulempenhet og mildhet definerer Guds visdom (v 13, 17-18) Vi har en Gud som er uendelig sjalu for var kj rlighet og gir rikelig sin nade (4: 5-6)

13 Hvem er vis og forsta blant dere? Ved sin gode oppforsel lar han vise sine gjerninger i visdomens usynkhet. 14 Men hvis du har bitter sjalusi og egoistisk ambisjon i dine hjerter, skryt ikke og v r falsk mot sannheten. 15 Dette er ikke visdommen som kommer ned fra oven, men er jordisk, uspirituell, demonisk. 16 For der hvor sjalusi og egoistisk ambisjon eksisterer, vil det bli uorden og all annen handling. 17 Men visdommen ovenfra er forst ren, sa fredelig, mild, apen til grunn, full av nade og gode frukter, upartisk og oppriktig. 18 Og en rettferdighets hoste blir sadd i fred av dem som gjor fred.

Hva forarsaker stridigheter og hva forer til kamper blant dere? Er det ikke slik at dine lidenskaper er i krig i deg? 2 Du onsker og har ikke, sa du myrder. Du begir deg og kan ikke skaffe seg, sa du kjemper og strider. Du har ikke, fordi du ikke spor. 3 Du spor og mottar ikke, fordi du ber om feil, a bruke den pa dine lidenskaper. 4 Du utrolige folk! Vet du ikke at vennskap med verden er fiendskap med Gud? Derfor, den som onsker a v re en venn av verden, gjor seg til en fiende av Gud. 5 Eller antar du at det ikke er fornuftig at Skriften sier: «Han lengter sjalu over den and han har gjort for a bo i oss?» 6 Men han gir mer nade. Derfor star det: «Gud motsetter de stolte, men gir de ydmyke nade.» 7 Send dere derfor til Gud. Motsta djevelen, og han vil flykte fra deg. 8 Kom n r til Gud, og han vil n rme deg. Ryd hendene dine, syndere, og rens hjerter, du er tvilsom. 9 V r elendig og sorg og grat. La latteret bli omgjort til sorg og glede for a dumme. 10 Unn deg eder for Herren, og han vil opphoye eder. (ESV)

14. januar 2018 & # 8211; James 3: 1-12 & # 8211; Pastor Zeke Mack.

Fortsatt i var serie «James: Gods visdom for oss i dag», minner pastor Zeke oss om at vi ma stole pa Guds nade for a forandre vare hjerter pa den maten som vi snakker & # 8221 ;.

Klikk her for a laste ned MP3.

Ikke mange av dere skulle bli l rere, mine brodre, for dere vet at vi som l rer vil bli domt med storre strenghet. 2 For vi alle snuble pa mange mater. Og hvis noen ikke snubler i det han sier, er han en perfekt mann, som ogsa kan trakke hele kroppen. 3 Hvis vi legger biter i hestens munn slik at de adlyder oss, styrer vi ogsa hele kroppen deres. 4 Se ogsa pa skipene: selv om de er sa store og drevet av sterke vind, styres de av en veldig liten ror hvor som helst piloten vil lede. 5 Ogsa tungen er et lite medlem, men det skryter av store ting.

Hvor stor en skog er satt i brann av en sa liten brann! 6 Og tungen er en ild, en verden av urettferdighet. Tungen er satt blant vare medlemmer, farger hele kroppen, brenner hele livets gang, og setter pa brann ved helvete. 7 For alle slags dyr og fugler, av krypdyr og sjodyr, kan tommes og har blitt tammet av menneskeheten, 8 men ingen menneske kan tale tungen. Det er en rastlos ondskap, full av dodelig gift. 9 Med det velsigner vi var Herre og Far, og med det forbanner vi mennesker som er gjort i Guds likhet. 10 Fra samme munn kommer velsignelse og forbannelse. Mine brodre, disse ting burde ikke v re slik. 11 Gar en var ut fra samme apning, bade fersk og saltvann? 12 Kan et fikentre, mine brodre, b re oliven, eller en vinrank produsere fiken? En saltvann kan heller ikke gi ferskvann. (ESV)

7. januar 2018 & # 8211; Efeserne 1: 7-10 & # 8211; Rev. Ralph Soper.

Rev. Ralph Soper, konferansepastor for BFC, brakte Guds Ord til oss i morges, og snakket om Efeserne 1 og identiteten vi har i Kristus.

Klikk her for a laste ned MP3.

I Ham har vi frelse i ham Vi er omprogrammerte programmer vi kan l re av.

7 I ham har vi forlosning gjennom sitt blod, tilgivelse av vare gjerninger, i henhold til hans nades rikdom, 8 som han gav oss av all visdom og innsikt 9 som gjorde oss kjent med hans viljes mysterium, ifolge hans hensikt som han skrev i Kristus 10 som en plan for tidenes fylde, for a forene alle ting i ham, ting i himmelen og ting pa jorden. (ESV)

24. desember 2017 & # 8211; Jesaja 9: 6-7 & # 8211; Pastor Zeke Mack.

Lytt til pastor Zeke, forklare forklaringen pa at Jesus kom til jorden under var helligdagsjuleaften.

Klikk her for a laste ned MP3.

For til oss er et barn fodt,

til oss er en sonn gitt;

og regjeringen skal v re pa hans skulder,

og hans navn skal kalles [e]

Fantastisk radgiver, mektig Gud,

Evig Fader, Fredens Prins.

7 Av okningen av hans regjering og av fred.

det blir ingen ende,

pa Davids trone og over hans rike,

a etablere det og a opprettholde det.

med rettferdighet og med rettferdighet.

fra denne tiden og for alltid.

Herrens Herlighets nidkj rlighet vil gjore dette. (ESV)

24. desember 2017 & # 8211; Luke 1: 26-38 & # 8211; Pastor Zeke Mack.

Nar vi feirer Jesu komme inn i var verden, snakket pastor Zeke om Luke 1, med fokus pa ideen om at «Vi ma ha tro pa var Messias jomfrufodte for fullt ut a omfavne den gode nyheten om Bibelen. & # 8221;

Klikk her for a laste ned MP3.

Nodvendigheten til den jomfrufodte Betydningen av Davidic-linjen Tro i Guds kraft.

26 I den sjette maned ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea, kalt Nasaret, 27 til en jomfru som var forlovet til en mann som heter Josef, av Davids hus. Og jomfruens navn var Maria. 28 Og han kom til henne og sa: «Hilsen, du er begavet, Herren er med deg!» 29 Men hun var sv rt uroliget over ordtaket og forsokte a se hva slags hilsen dette kunne v re. 30 Og engelen sa til henne: V r ikke redd, Maria, for du har funnet tjeneste med Gud. 31 Og se, du skal bli gravid og ha en sonn, og du skal kalt hans navn Jesus. 32 Han vil bli stor og bli kalt Den Hoiestes Sonn. Og Herren Gud vil gi ham sin far Davids trone, 33 og han skal regjere over Jakobs hus til evig tid, og hans rike skal ikke ende.

34 Da sa Maria til engelen: «Hvordan vil dette bli, siden jeg er jomfru?»

35 Og engelen svarte henne: Den Hellige And vil komme over eder, og den Allmektiges kraft vil overskygge eder; Derfor blir barnet som blir fodt, helliget – Guds Sonn. 36 Og se, din elske Elizabeth i hennes alder har ogsa tenkt en sonn, og dette er den sjette maneden med henne som ble kalt ufruktbar. 37 For ingenting er umulig for Gud. »38 Og Maria sa: Se, jeg er Herrens tjener; la det v re for meg i henhold til ditt ord. «Og engelen dro av henne. (ESV)