Samsung 75 «ES9000 Series 9 SMART 3D Full HD Slim LED TV E-manual.

Beslektede handboker for Samsung 75 «ES9000 Series 9 SMART 3D Full HD Slim LED TV.

Innholdsfortegnelse for Samsung 75 «ES9000 Series 9 SMART 3D Full HD Slim LED-TV.

Side 1: Brukerhandbok.

Kontakt SAMSUNG WORLD WIDE Hvis du har sporsmal eller kommentarer til Samsung-produkter, vennligst kontakt SAMSUNG kundesenter. Land Kundesenter Nettsted EIRE 0818 717100 www.samsung.com LED TV 0330 SAMSUNG (7267864) www.samsung.com bruksanvisning E-MANUAL Takk for at du kjopte dette Samsung-produktet.

Mottakskvaliteten pa TV kan pavirkes av forskjeller i kringkasting-metoden mellom & # x270E; land. Ta kontakt med din lokale, autoriserte SAMSUNG-forhandler, eller Samsung Call Center, om det kan forbedres ved a omkonfigurere TV-innstillinger. Stillbildevarsling Unnga a vise stillbilder (som jpeg-bildefiler) eller stillbildeelementer (som TV-programlogo, panorama eller 4: 3 bildeformat, lager eller nyhetsbjelke pa skjermbunnen etc.) pa skjermen i lange perioder.

Enten du installerer TVen din med en stativ eller en veggmontering, anbefaler vi sterkt at du bruker deler & # x270E; levert av Samsung Electronics bare. & # X2022; Hvis du bruker deler levert av en annen produsent, kan det fore til problemer med produktet eller fore til skade som folge av at produktet faller.

PCer. PCer og mobiltelefoner kan nas tradlost via ditt tradlose nettverk. & # X2022; Anynet + (HDMI-CEC): Lar deg styre alle tilkoblede Samsung-enheter som stotter Anynet + med din Samsung TV & # x2019; s fjernkontroll. & # X2022; e-Manual: Gir en detaljert brukerhandbok pa skjermen som er innebygd i TVen. (s. 32) & # x2022 ;.

& # X2022; Smart Touch Control & amp; Batterier (AA x 2) & # x2022; Stromledning og # x2022; Fjernkontroll & amp; Batterier (AAA x 2) & # x2022; Rengjoringsduk & # x2022; Brukerhandbok & # x2022; Samsung 3D Active Glasses Scart Adapter CI Kortadapter IR Blaster & amp; Batterier (AA x 4) Dekselbunn.

Bruke TV-kontrolleren (Panel Key) TV-kontrolleren, en liten glede som en knapp pa baksiden av TV-en, lar deg styre TVen uten fjernkontrollen. Produktets farge og form kan variere avhengig av modell. & # X270E ;.

Sla pa Sla pa TVen ved a trykke pa kontrolleren nar TVen er i standby-modus. Justere volumet Juster volumet ved a flytte kontrolleren fra side til side nar strommen er pa. Velge en kanal Velg en kanal ved a flytte kontrolleren opp og ned nar strommen er pa.

Vise fjernkontrollen Dette er en spesiell fjernkontroll for de synshemmede, og har punktlinser pa strommen, og # x270E; Kanal- og volumknapper. Slar fjernkontrollen til eller fra. Nar den er pa, lyser knappene et oyeblikk nar det trykkes pa.

Installere batterier (Batteristorrelse: AAA) Tilpas polariteten til batteriene til symbolene i batterirommet. NOTE & # x270E; & # X2022; Monter batteriene slik at polariteten til batteriene (+/-) stemmer overens med illustrasjonen i batterirommet. & # X2022; Bruk fjernkontrollen innen 23 fot / 7M pa TVen. & # X2022 ;.

Velg land. Velg riktig land. (Avhengig av Etter at du har valgt landet i Land-menyen, kan enkelte modeller «Country») fortsette med et ekstra alternativ for a sette opp pinnummeret. Auto Tuning (1): La oss finne og lagre kanaler pa TVen din. Trenger du a soke etter Velge hvordan du kanaliserer? se pa TVen din.

Koble til AV-enheter (Blu-ray-spillere, DVD-spillere, etc.) Bruke en HDMI-kabel for en HD-tilkobling (opptil 1080p, HD digitale signaler) For det beste HD-bildet, anbefaler vi at du bruker en HDMI-tilkobling. Bruk med DVD-spillere, Blu-ray-spillere, HD-kabelbokser og HD-satelittmottakere. HDMI-tilkobling BD Player HDMI OUT.

& # X2022; ARC-funksjonen tillater digital lyd a sende ut via HDMI IN 2 (ARC) -porten pa TVen. Den kan bare aktiveres nar TV-en er koblet til en lydmottaker som stotter ARC-funksjonen. & # X2022; Dette produktet stotter funksjonen Mobile High-Definition Link (MHL) via en HDMI-MHL-kabel. Merk at MHL-funksjonen bare stottes av HDMI IN 3 (MHL) -porten.

Bruke en komponent (opptil 1080p) eller en lyd / video (kun 480i) og en Scart-kabel-scart-adapter (medfolger) SERVICE: Kun tilkobling for service. Komponentkabel (ikke inkludert) Scart-kabel (folger ikke med) Lydkabel lydkabel (Ikke videokabel (folger ikke med) Leveres) (Ikke inkludert) AUDIO OUT.

Koble til en PC Bruke en HDMI-kabel eller en HDMI til DVI-kabel PCen stotter kanskje ikke en HDMI-tilkobling. & # X270E; Bruk PC-hoyttalere for lyd. & # X270E; PC-tilkobling HDMI OUT HDMI-kabel (ikke inkludert) DVI OUT HDMI til DVI-kabel (folger ikke med) AUDIO OUT.

Lydtilkoblinger & # x2013; Bruke og Optisk (Digital) eller Hodetelefonforbindelse DVD Hjemmekinoforbindelse Optisk Kabel OPTICAL (Ikke inkludert) Hodetelefonkabel (Ikke inkludert) Hodetelefontilkobling og # x2022; DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) & # x270E; & # X2022; Nar et digitalt lydsystem er koblet til DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) kontakten, ma du redusere volumet pa bade TVen og systemet.

Endre inngangskildekilden & # x2192; Kilde & # x2122; Nar du ser pa TV, og du vil se en film pa DVD-spilleren eller Blu-ray-spilleren eller bytte til kabelboksen eller STB-satellittmottakeren, ma du endre kilden. & # X25A0 ;.

Side 17: Stemmekontroll.

Aktiver eller deaktiver funksjonen for talegjenkjenning. Lar deg fa tilgang til og kontrollere menyalternativer og funksjoner ved hjelp av tale. For noyaktig talegjenkjenning, se Standard Voice Command-listen pa Samsungs nettsted & # x270E; (www. samsung.com & # x2192; support & # x2192; Handboker og nedlastinger).

TVen din kan «hore» din stemme kommandoer pa to mater: & # x2212; Bruke TV’ens mikrofon. (Distant Recognition) Vi anbefaler at du bruker Voice Control-funksjonen innen ca 13 ft / 4M pa TVen din. Du kan sjekke & # x270E; Brukbar avstand ved hjelp av Voice Control Environment Test (System & # x2192; Stemme og bevegelseskontroll & # x2192; Voice Control & # x2192 ;.

Side 19: Bevegelseskontroll.

For a bruke Voice Control-funksjonen, folg disse trinnene: Hvis Voice Control-funksjonen er satt til Pa, kan TVen bli slatt pa automatisk ved hjelp av omgivelsene & # x270E; miljo. 1. Snakk ut Trigger-ordene du valgte ved hjelp av mikrofonen som er innebygd i TV-en, eller trykk og hold VOICE & # x2DC ;.

& # X25A0; Bevegelseskontroll Aktiverer eller avaktiverer bevegelseskontrollfunksjonen. & # X25A0; Bevegelsesstyringslinjestorrelse Still inn storrelsesmodus for bevegelsesstyringslinjen mellom Minimum eller Full. & # X25A0; Bevegelsestestmiljotest Du kan teste lysstyrken pa rommet og kameravinkelen. & # X2212 ;.

Side 21: Ansiktsgjenkjenning.

& # X270E; For a registrere ditt ansikt i din Samsung-konto, folg disse trinnene: For a bruke denne funksjonen ma du logge pa Smart Hub. Hvis du ikke har en Samsung-konto, vil du & # x270E; bor opprette en for du bruker denne funksjonen. For a opprette Samsung-kontoen din, se & # x201C; Opprette en konto & # x201D ;.

Koble til en felles INTERFACE-kortspor (TV-kortsporet) Vedlikeholde CI-kortadapteren Fest adapteren som vist nedenfor. For a koble CI-kortadapteren, folg disse trinnene. Vi anbefaler at du legger til adapteren for & # x270E; TV bakmontering av veggmontering, eller innsetting av & # x201C; CI eller CI + CARD & # x201D ;.

NOTE & # x270E; & # X2022; Du ma oppna et «#» CI eller CI + CARD & # x201D; fra en lokal kabelleverandor. & # X2022; Nar du fjerner & # x201C; CI eller CI + CARD & # x201D;, trekker du det forsiktig ut med hendene dine siden du slar av & # x201C; CI eller CI + CARD & # x201D; kan skade det. & # X2022 ;.

Hvis Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n-modus er valgt, og krypteringstypen er satt til WEP, TKIP eller TKIP AES (WPS2Mixed) for den tradlose ruteren, stotter Samsung TV ikke en tilkobling i henhold til nye Wi-Fi-sertifiseringsspesifikasjoner .

Smart Touch Control Guide Forbedret brukervennlighet er gitt slik at du kan bytte kanal og justere volumet med bare fingertuppene mens du fokuserer pa TV-skjermen. I tillegg fjerner den innebygde beroringsputen behovet for en mus nar du endrer menyinnstillingene og soker etter noe pa Internett.

Installere batterier (Batteristorrelse: AA) 1. Trykk pa baksiden av fjernkontrollen nederst med begge tommene, og skyv deretter batteridekselet opp i pilens retning. 2. Monter to batterier slik at polariteten pa batteriene (+/-) stemmer overens med illustrasjonen i batterirommet.

Bruke beroringsplaten For a vise snarveiledningslisten nederst pa skjermen, trykk pa knappen nederst pa & # x2039; Touch Pad. Denne listen inkluderer Meny, Kilde, CH Liste, 3D og andre funksjoner. Hvis du vil vise farge- og spillkontrollfunksjonene overst pa skjermen, trykker du pa knappen overst pa beroringsplaten.

Slik skriver du inn et kanalnummer via Smart Touch Control 1. Mens du ser pa en kringkasting, trykker du pa NUMBER & # x161; knappen pa Smart Touch Control. TV-apparatet viser tallknappskjermen. 2. Marker et nummer ved hjelp av beroringsputen, og trykk deretter pa beroringsputen. TVen viser en liste over kanaler som starter med nummeret du valgte.

IR Blaster Guide IR Blaster konverterer Smart Touch Control til en universell fjernkontroll for a betjene enhetene som er koblet til TVen. Nar du trykker pa en knapp eller trykker pa pekefeltet pa Smart Touch Control, tar IR Blaster kommandoen fra Smart Touch Control og sender den til den angitte enheten som infrarodt signal.

Konfigurere Smart Touch-kontroll som kan brukes som universell fjernkontroll Lar deg styre en set-top-boks (STB) eller en BD-spiller eller begge tilkoblet TV-en ved hjelp av Smart Touch Control. Nar du har koblet enheten til TVen, kan Smart Touch Control styre navigasjonen, nummeret og andre taster som trengs for a betjene og styre enheten.

Last ned 7. Nar alle innstillingene er ferdige, velg Fullfor universell fjerninstallasjon fullfort. knappen og trykk pa pekefeltet. Gratulerer! Din set-top-boks-Samsung koblet via komponent er na klar til bruk. Tidligere Na kan du bruke Watch.

Slik viser du e-manualen Du kan finne instruksjoner for TV-funksjonene dine i e-manualen. For a apne e-manualen, trykk pa & # x2022; knappen pa standard fjernkontrollen, eller velg Support (& # x2039; & # x2192; Support) ved hjelp av Smart SUPPORT Touch Control. Du kan ogsa fa tilgang til det via menyen: Meny & # x2192 ;.

Bruke farget og funksjonsknappene med e-manualen & # x2022; Rullestang: Rull skjermbildet e-Manual opp eller ned. & # X2022; / r: Flytter til forrige eller neste kapittel. Prov na: Flytt OSD-menyen som tilsvarer & # x2022; emne.

Kontakt en tekniker for hjelp ved montering av veggmonteringsbraketten. Vi anbefaler ikke deg a gjore det selv. Samsung Electronics er ikke ansvarlig for skade pa produktet eller skade deg selv eller andre hvis du velger a installere TVen alene.

Samsung er ikke ansvarlig for slike ulykker. & # X2022; Samsung er ikke ansvarlig for skade pa produktet eller personskade nar et ikke-VESA eller ikke-spesifisert veggmontering brukes eller forbrukeren ikke folger produktinstallasjonsinstruksjonene.

Oppbevaring og vedlikehold Hvis du legger pa noen klistremerker pa TV-skjermen, kan det hende at noen rester gar etter at du har fjernet klistremerket. & # X270E; Vennligst rengjor den for a se pa TV. Ikke spray vann direkte pa produktet. Eventuelle Rengjor produktet med en myk klut fuktet i v ske som gar inn i produktet, kan forarsake en liten mengde vann.

Feilsoking Hvis du har sporsmal om TV-en, ma du forst se denne listen. Hvis ingen av disse feilsokingstipsene gjelder, kan du ga til & # x201C; www.samsung.com, & # x201D; klikk deretter pa Stotte, eller kontakt ringesentralen som er oppfort pa baksiden av denne handboken.

Skjermopplosning Horisontal vertikal Pixel Clock Synkronisering Polaritet Modus Opplosning Frekvens (KHz) Frekvens (Hz) Frekvens (MHz) (H / V) 640 x 350 31.469 70.086 25.175 720 x 400 31.469 70.087 28.322 640 x 480 35.000 66.667 30.240 832 x 624 49.726 74.551 57,284.

Spesifikasjoner Skjermopplosning 1920 x 1080 Miljohensyn Driftstemperatur 10 ° C til 40 ° C Folsomhet 10% til 80%, ikke-kondenserende oppbevaringstemperatur -20 & # xB0; C til 45 ° C (-4 ° F til 113 ° F) Lagringsfuktighet 5% til 95%, ikke-kondenserende TV-system Analog: B / G, D / K, L, I ( Avhengig av landseleksjonen din) Digital: DVB-T2 / DVB-C / DVB-S2 Farge / Video System Analog: PAL, SECAM, NTSC-4,43, NTSC-3.58, PAL60.

Smart Touch Control Modellnavn RMCTPE1 Batteri (AA x 2) Stromkilde For a forlenge batterilevetiden, anbefales bruk av alkalisk batteri. Knapp 14 Taster Input Touch Pad Kapasitiv beroringsfoler (45mmx55mm) Indikator Enhetsindikator LED x 3 Utgang Infrarod Emitting Diode x 1 Trykk pa Kontroll Absolutt Koordinering.

IR Blaster Modellnavn VG-IRB2000 Batteri (AA x 4) Stromkilde For a forlenge batterilevetiden, anbefales bruk av alkalisk batteri. Inngangsknapp 2 Taster (Paring, Strom pa / av) Indikatorlampe LED x 1 Utgang Infrarod Emitterdiode x 5 Universell kontrollfunksjoner Bluetooth.

Anbefaling – Bare EU + # x2022; Hermed erkl rer Samsung Electronics at denne LED-TVen overholder de vesentlige kravene og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5 / EF. & # X2022; Den offisielle deklarasjonserkl ringen kan bli funnet pa http://www.samsung.com, ga til Support & gt ;.

Advarsel! Viktige sikkerhetsinstruksjoner Vennligst les riktig avsnitt som tilsvarer merkingen pa Samsung-produktet ditt for du prover a installere produktet. Dette symbolet indikerer at hoy spenning er FORSIKTIG tilstede inne. Det er farlig a gjore noen form for kontakt med en hvilken som helst intern del av dette produktet.

Side 44: Garantikort.

3. Garanti reparasjoner ma utfores av autoriserte Samsung-forhandlere eller autoriserte servicesenter. Ingen reparasjon vil bli foretatt for reparasjoner utfort av ikke-Samsung-forhandlere, og noe slikt reparasjonsarbeid og skade pa produktene som er forarsaket av slikt reparasjonsarbeid, blir ikke dekket av denne garantien.

Koble til stromforsyningsstikkontakten (kun i Storbritannia) VIKTIG MERKNAD Stromledningen pa dette utstyret leveres med stopt plugg med sikring. Verdien pa sikringen er indikert pa stikkplaten pa stikkontakten, og hvis det krever utskifting, ma en sikring godkjent til BSI1362 av samme rating brukes. Bruk aldri stopselet med sikringsdekselet utelatt hvis dekselet er avtakbart.