Slots soknadsskjema

MERK: Dette er en gratis tjeneste som kun tilbys til filippinere som bor i Japan, hvis bostedsomrade faller under den filippinske ambassaden i Tokyo, som soker a soke et pass for forste gang (dvs. babyer fodt i Japan), eller har til hensikt a forny et vanlig pass uten uoverensstemmelser.

VILKAR OG BETINGELSER:

Dette programvaresystemet («online soknad og avtale») er gitt uten garanti. All data og informasjon som sendes inn via dette systemet, bruker Internett, og vil som sadan v re utsatt for risiko og pavirket av forhold som er knyttet til et apent, offentlig nettverk uten absolutt forsikringer med henvisning til dataintegritet og personvern fra vertsdatamaskinen til mottar server.

Vennligst les instruksjonene noye for a sikre vellykket innlevering av din online soknad.

En arbeidsdator med internettilgang. En nettleser med Javascript aktivert (Internet Explorer ver.6 eller hoyere / Mozilla Firefox ver.3.5 anbefales) En gyldig og fungerende e-postadresse for a motta systemgenererte meldinger med vedlegg. En arbeidsskriver som er koblet til datamaskinen din med A4-papir for a skrive ut soknadsskjemaet.

TRINN 1: Fyll ut nettskjemaet ved a levere nodvendig informasjon i de aktuelle feltene.

Svarene ma bare bruke engelske tegn (Romaji).

TRINN 2: Trykk pa [Send inn] -knappen pa slutten av skjemaet for a sende inn elektronisk soknadsskjema. Systemet vil vise en melding for a informere deg om innsendelsen var vellykket.

Fase 2: Velge et tidsplan.

TRINN 3: Kontroller e-postadressen du oppgav i soknadsskjemaet for en ny e-post sendt av onlineavtalen systemet, og les hele eposten.

Merk: Avhengig av e-postleverandor / personlige e-postinnstillinger, kan den systemgenererte e-posten v re feil merket som soppelpost og leveres til mappen Spam / soppel, slik at du ogsa ma sjekke disse mappene.

TRINN 4: Klikk pa bekreftelseslinken som er oppgitt i den systemgenererte e-posten. Systemet vil da vise deg den tidligste tilgjengelige datoen med ledige plasser for avtale.

TRINN 5: Hvis du er tilgjengelig pa datoen som vises, klikker du pa ‘JA’ for a bekrefte avtaleplanen din. Ellers klikker du ‘NEI’ eller lukker vinduet og prov igjen senere fra trinn 4. Hvis du bekreftet ‘JA’, kan du ga videre til neste trinn.

TRINN 6: Kontroller e-postadressen du oppgav for en ny epost og folg instruksjonene i den. Skriv ut soknadsskjemaet som er vedlagt i e-postmeldingen, og utarbeide alle andre nodvendige dokumenter for ditt personlige utseende pa den datoen du bekreftet.

Fase 3: Personlig utseende og biometrisk dataopptak.

TRINN 7: Fortsett til den konsul re delen av den filippinske ambassaden i Tokyo pa din bekreftede avtale dato og klokkeslett, og ta med deg de nodvendige dokumentene for passbehandling og din selv adresserte LetterPack 500-konvolutt. Kart og veibeskrivelse til den filippinske ambassaden i Tokyo finner du her.

Det er ikke nodvendig a sende inn et passfoto, da bildet ditt vil bli tatt opp live, sammen med din digitale signatur og fingeravtrykk nar du blir kalt pa behandlingsrommet.

Alle pass er produsert og trykt bare i Manila. Den omtrentlige overgangstiden fra betalingsdato til ankomst av pass er ca 2 maneder (60 dager).

Passporten til den filippinske ambassaden i Tokyo sender deg ditt nye pass via posten ved hjelp av din selv adresserte LetterPack 500 konvolutt sa snart passet ditt kommer fra Manila.

Ambassaden til Republikken Filippinene i Tokyo, Japan, vil ikke v re ansvarlig for et online passeprogram som kan avvises av systemet pa grunn av feil / feilkonfigurasjon / inkompatibilitet av programvare og maskinvare av datamaskinen som brukes av sokeren til online-transaksjonen , for eventuelle tekniske problemer, innstillinger, konfigurasjoner, glitches eller nedkoblingstiden forarsaket av sokerens internettleverandor eller var egen internettleverandor, eller for noen typografiske feil, prosessuelle feil begatt av sokeren i lopet av passporten.

&kopiere; 2009,2010,2011 Filippinsk ambassade – Tokyo, Japan.