Wildstar Rune Changes Del 4 & Rune Slot Count.

I del 4 av Wildstar kommende rune endringer, gikk Carbine utvikler over endringene til rune slot teller.

Et av de storste problemene vi hadde med Rune-systemet er mengden randomisering pa bade Rune Slot Count og Rune Elements. For a adressere Rune Slot Count-randomiseringsproblemet, beveger vi oss til et mer last slottsystem der det er liten eller ingen varians i antall Rune-spor som et element kan rulle. Det nye systemet vil angi en standardverdi for alle elementer av samme kvalitet. Vi kan fortsatt overstyre dette for a gjore visse elementer mer tiltalende (som fangehullsdraper), men det store flertallet av elementene vil bli konvertert til dette nye systemet.

Jeg snakker mer om to andre mater vi adresserer RNG-problemene pa i senere innlegg om gjenoppretting av rune-elementer og legger runeslots til elementer.

Den nye standardfordelingen for Rune Slot-teller er som folger:

Gjenstander av god kvalitet (gronn) fra alle kilder vil enten ha null runeslots eller bare ett spor. Utmerkede kvalitetsprodukter (Blue) fra leverandor, oppdrag og handverk vil rulle 2 spor. Utmerkede kvalitetsartikler fra gruppeinnhold vil rulle 3 spor. Superb kvalitet (Lilla) gjenstander fra leverandorer, verdenspenger og handverk vil rulle 3 spor. Superb kvalitetsprodukter fra gruppens innhold vil rulle 4 spor. Legendariske kvalitet (oransje) gjenstander fra leverandorer, verdenspenger og handverk vil rulle 4 spor. Legendariske kvalitetsartikler fra gruppeinnhold vil rulle 5 spor. Artifact kvalitet (Pink) elementer vil fortsette a rulle 6 spor. Det er et bemerkelsesverdig unntak: Gadgets. Gadgets vil fortsette a folge deres nav rende forventede utrulling, som er (med enkelte unntak): God kvalitet gadgets rulle null rune slots. Utmerkede og hoyere kvalitet gadgets rulle to runeslots.

Dette pavirker ikke eksisterende elementer som ligner pa hvordan endringene i runene til Gadgets ikke pavirker eksisterende elementer.

Fordi dette ikke vil pavirke dine eksisterende elementer, har vi planlagt for a legge til runeslots-funksjonen slik at spillerne kan fikse eksisterende elementer som er under de nye terskelene (dvs. 2 spor Superb-elementer). Som en del av Add Rune Slot-systemet, vil alle elementer kunne legge opp til maksimalt antall totalt runeslots.

Fordelingen av maksimumsbelopene er som folger:

Gjenstander av god kvalitet (gronn) kan ikke legge til flere runeslots. Utmerkede kvalitetsprodukter (Blue) fra leverandor, oppdrag og handverk kan ha maksimalt 3 runeslots. Utmerkede kvalitetsartikler fra gruppeinnhold kan ha maksimalt 4 runeslots. Superb kvalitet (Lilla) gjenstander fra leverandorer, verdenspenger og handverk kan ha maksimalt 4 runeslots. Ypperlige kvalitetsprodukter fra gruppeinnhold kan ha maksimalt 5 runeslots. Legendariske kvalitet (oransje) gjenstander fra leverandorer, verdenspenger og handverk kan ha maksimalt 6 runeslots. Legendariske kvalitetsartikler fra gruppeinnhold kan ha maksimalt 7 runeslots. Artifaktkvalitets (rosa) gjenstander kan ha maksimalt 8 runeslots.

Dette betyr at alle varer du har for oyeblikket som er under de nye terskelene (2 rune slot Superb Items) vil kunne legge opp til de nye maksimumene til & # 8216; fikse & # 8216; disse elementene. Hvis du allerede har et element pa eller over de nye maksimale teltene (4 runder Utmerkede elementer), vil varen din ikke pavirke, men du vil ikke kunne legge til flere runeslots til det aktuelle elementet. Dette bor selvsagt balansere spredningen av runeslots pa tvers av de ulike kvalitetsnivaene & # 8211; slik at Artifact & gt; Legendarisk & gt; Superb & gt; Utmerket & gt; Godt, og at du ikke lenger skulle ha tilfeller der en Superb kvalitet raidfall er verre (i form av runeltelling) enn en utfort Excellent kvalitet-gjenstand. Vi foler at disse endringene vil holde utformet utstyr relevant samtidig som verdien av gruppeinnholdets belonninger hoyt. Jeg vil fremheve igjen at disse er standardverdier som vi kan justere for hvert enkelt element. Nar vi presenterer utformede elementer som er ment a v re sammenlignbare med eller bedre enn gruppeinnholdsbelonninger, kan vi enkelt tilpasse dem opp til gruppens innholdssporummer.

Relaterte innlegg.

Wildstar Upcoming Rune Changes Del 6 Legg til Rune Slots.

Wildstar Rune Endrer del 5 og Rerolling Rune Elements.