WiseSwan for GRE.

WiseSwan – Bringer alle GRE aspiranter sammen.

Lordag 18 juli 2015.

Online GRE Mock Tests – Reality Check.

Wiseswan vet alt om GRE adaptivitet og scoring algoritmer. Wiseswan kan generere en full lengde korrekt adaptiv test ut av noen 80 sporsmal gitt av noen og vert pa var plattform. Det kan kalibrere resultatene riktig og la testtakeren vite hvor han eller hun star i forhold til hans eller hennes forberedelse av GRE. Vi gir ogsa detaljert analyse og forklaring pa sporsmalene, for a identifisere svakere omrader.

Forelopig er det 2 Free Quarter Mock Tests og flere praksis tester tilgjengelig for Verbal and Quant. Det er mange flere a komme veldig snart, inkludert gratis full lengde adaptiv mock test.

Onsdag 8. juli 2015.

GRE Scoring Algoritme Demystified.

Testen er adaptiv i naturen. Sporsmalene i GRE er delt inn i tre kategorier (Easy, Medium og Hard). Den forste verbale / kvant-seksjonen inneholder sporsmal om middels vanskelighetsgrad som ETS forutsetter at alle studenter skal v re like dyktige. Innenfor en bestemt seksjon vil alle sporsmal v re av samme vanskelighetsniva og det er ingen tilpasning. Antall sporsmal besvart i den forste kvant / verbale delen bestemmer vanskelighetsnivaet for den andre kvant / verbale delen. Igjen vil alle sporsmal i den andre delen av hver av kvant og verbale emner v re av samme vanskelighetsgrad og det er ingen tilpasning.

Poenget i bade verbal og kvant ligger mellom 130 og 170. Derfor ligger minimums- og maksimumsresultatet av en testtaker mellom 260 og 340. Hver seksjon inneholder 20 sporsmal. Sa totalt er det 40 sporsmal for bade verbale og kvantemner. Scoringsomradet er mellom 130 og 170, hvilket betyr at det er 40 karakterer fordelt pa 40 sporsmal. Men scoring er ikke line r. f.eks Sammenlign to scenarier – Scenario – 1 – Hvis du har merket 7 riktige svar i forste muntlige seksjonen og 19 korrekte svar i andre verbale seksjoner, er ditt totale korrekte svar i verbalt 26. Scenario – 2 – Hvis du har merket 11 riktige svar i forste verbal seksjon og 15 riktige svar i andre verbale seksjonen, er du totalt korrekt svar i verbalt igjen 26. Ovennevnte to scenarier vil ikke resultere i samme poengsum. Poengsum for Scenario – 1 og Scenario -2 vil henholdsvis v re 155 og 156, noe som betyr at hvis bare GRE-rapoengene skal v re kriteriene, kan du bytte posisjon fra UTD til UTA. 🙂

Tirsdag 16. juni 2015.

Hvor viktig er brytene mellom GRE-seksjoner.

Pause er tiden da du kan ta en «pause» fra testtrykk og angst. Gjenopprett energien og ro deg opp for du starter neste del.

Sondag 31. mai 2015.

GRE Kvantitativ Reasoning Syllabus – 2015.

ARITMETISK Integrerte desimaler Ekte tall Brokdeler Eksponenter og rotter Prosentandel ALGEBRA Operasjoner med algebraiske uttrykk Eksponeringsregler Eksponering Lose line re ligninger Lose kvadratiske ligninger Lose line re ulikheter Funksjoner Programmer Koordinere geometri Grafer av funksjoner GEOMETRI Linjer og vinkler Polygoner Triangler Quadrilaterals Sirkler Tre-dimensjonale tall DATA ANALYS Grafisk Metoder for a beskrive data numeriske metoder for a beskrive data telling metoder Sannsynlighetsfordeling av data, tilfeldige variabler, og sannsynlighet distribusjoner Data Tolkning Eksempler Har du merket at komplekse tall ikke er i listen 🙂

Torsdag 28. mai 2015.

Nar skal jeg ta GRE?

Sporsmalet.

Det som best kan veilede deg pa dette sporsmalet, er med de faktorene du ma vurdere nar du bestemmer deg for en GRE-dato.